იპოთეკური, ბიზნეს და სამომხმარებლო სესხები
100 000 ლარამდე

ტელ.: 5 99 01 18 92
სესხები

იპოთეკური და ბიზნეს სესხების პირობები:

 

სესხის თანხა 100 000 ლარამდე

სესხის ვადა 72 თვემდე

სესხის გაცემის საკომისიო 2%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 23% - დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 26.66% - დან

თქვენს შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი

მოითხოვება მინიმალური დოკუმენტაცია

სესხი გაიცემა 1 სამუშაო დღეში

 

ჩვენი კურსი
  USD
EUR
ყიდვა:
1
1
გაყიდვა: 1 1
სესხის კალკულატორი
სესხის ოდენობა:
საპროცენტო განაკვეთი (%):
სესხის ვადა (თვეებში):
პრეტენზიის წარდგენა
  • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტის მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვაზე პასუხისმგებელ თანამშრომელთან ზეპირი / წერილობითი / ელექტრონული ფორმით.


CDS © 2012