იპოთეკური, ბიზნეს და სამომხმარებლო სესხები
100 000 ლარამდე

ტელ.: 5 99 01 18 92
პრეტენზიის წარდგენა
  • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტის მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვაზე პასუხისმგებელ თანამშრომელთან ზეპირი / წერილობითი / ელექტრონული ფორმით.
  • პრეტენზიის განხილვა განხორციელდება საჩივრის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა.
  • პრეტენზიაზე პასუხს მიიღებთ თქვენთვის სასურველი ფორმით

წერილობით - პასუხს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ფაქტიურ მისამართზე

ტელეფონით - პრეტენზიის განხილვისთანავე დაგიკავშირდებით მითითებულ საკონტაქტო ტელეფონზე

ელ. ფოსტით - პრეტენზიის პასუხი გამოიგზავნება თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

ჩვენი კურსი
  USD
EUR
ყიდვა:
1
1
გაყიდვა: 1 1
სესხის კალკულატორი
სესხის ოდენობა:
საპროცენტო განაკვეთი (%):
სესხის ვადა (თვეებში):
პრეტენზიის წარდგენა
  • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტის მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვაზე პასუხისმგებელ თანამშრომელთან ზეპირი / წერილობითი / ელექტრონული ფორმით.


CDS © 2012