იპოთეკური, ბიზნეს და სამომხმარებლო სესხები
100 000 ლარამდე

ტელ.: 5 99 01 18 92
ფინანსური ანგარიშგება
ლიკვიდატორის განცხადება ლიკვიდატორის განცხადება
2023 პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2022 მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2022 მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2022 მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2022 2021 წლის აუდიტორული დასკვნა
2022 პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2021 მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2021 მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2021 2020 წლის აუდიტორული დასკვნა
2021 მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2021 პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2020 2020 მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2020 2020 მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2020 2020 მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2020 2019 წლის აუდიტორული დასკვნა
2020 პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2019 მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2019 მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2019 2018 წლის მმართველობითი ანგარიშგება
2019 მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2019 2018 წლის აუდიტორული დასკვნა
2019 პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2018 მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2018 3 კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2018 მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება
2018 2017 წლის აუდიტორული დასკვნა
2018 პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგებაჩვენი კურსი
  USD
EUR
ყიდვა:
1
1
გაყიდვა: 1 1
სესხის კალკულატორი
სესხის ოდენობა:
საპროცენტო განაკვეთი (%):
სესხის ვადა (თვეებში):
პრეტენზიის წარდგენა
  • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტის მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვაზე პასუხისმგებელ თანამშრომელთან ზეპირი / წერილობითი / ელექტრონული ფორმით.


CDS © 2012